Liberar Samsung Galaxy Trend 2 Lite

Para el teléfono Samsung Galaxy Trend 2 Lite están disponibles a su elección las siguientes opciones de eliminación de bloqueo de sim. Si usted no sabe qué opción utilizar, póngase en contacto con nosotros. Le ayudaremos a escoger el producto más adecuado para su teléfono.

Selecciona la red


LIBERAR Samsung Galaxy Trend 2 Lite

 

El último comentario sobre el desbloqueo

  • Muito bom e rápido recomendo

    Artur - 2016-05-04 16:07:18

¿ Cómo introducir el código al teléfono Samsung Galaxy Trend 2 Lite ?


El código para liberar Samsung Galaxy Trend 2 Lite se puede introducir de 3 formas:

1. Encienda Samsung Galaxy Trend 2 Lite con una tarjeta no aceptada por el dispositivo, es decir de otro operador (si la tarjeta tiene PIN hay que introducirlo).
2. El teléfono debería pedir el código de desbloqueo.
3. Cuando pedirá el código de liberación (código de desbloqueo o código de red o código nck) deberá introducir el código NCK/Network y pulsar OK.
!!! A veces el código NCK no funciona !!! En esta situación, es necesario introducir el código Unfreeze/Defreeze y pulsar OK (aparecerá "código incorrecto") y luego introducir el código NCK y pulsar OK (aparecerá "código correcto").
4. El teléfono ya está liberado.

Si Samsung Galaxy Trend 2 Lite no pide el código de liberación ni aparece ninguna pantalla para introducirlo hay que:
1. Encender Samsung Galaxy Trend 2 Lite con una tarjeta no aceptada por el dispositivo, es decir de otro operador (si la tarjeta tiene PIN hay que introducirlo).
2. Marcar una de las dos secuencias:
#7465625*638*código NCK/Network# o *#7465625*638*código NCK/Network#
3. El teléfono ya está liberado.

Si el dispositivo no pide el código de desbloqueo ni aparece ninguna pantalla para introducirlo hay que:
1. Encender Samsung Galaxy Trend 2 Lite con una tarjeta no aceptada por el dispositivo, es decir de otro operador (si la tarjeta tiene PIN hay que introducirlo).
2. Introducir las combinaciones de abajo:
#0199*Unfreeze/Defreeze#
#0111*NCK/Network#
#0121*SCK/Subprovider#
#0133*SPCK/Provider#
3. El teléfono ya está desbloqueado.

!Si después de introducir los codigos, el teléfono da error con el código, resetealo, tras debería funcionar con tarjeta de otro operador!

comentarios

2022-04-20 10:45:11 Anna

Wszystko sprawnie, expresowo za³atwione. Polecam w 100%

2022-02-22 11:38:07 Piotr

Wszystko szybko i sprawnie. Polecam.

2022-01-20 12:34:15 Mateusz

Kod po 6 minutach, telefon odblokowany bez problemów.

2020-10-29 18:36:29 Patrycja

Wszystko dzia³a super Poni¿ej 15 minut.

2020-03-29 19:06:57 Witold

By³em pe³en obaw, ale simlock znikn±³ na dobre, telefon dosta³ 2-gie ¿ycie. polecam serwis, wszystko trwa³o 30 min w niedziele

2020-01-15 15:45:56 Wies³aw

Szybko sprawie tak ¿e ocena na 6,polecam.

2019-10-03 14:05:51 Ewa

Wszystko zgodnie z opisem, jak najbardziej polecam

2019-09-10 11:36:50 PIOTR

JESTEM ZASKOCZONY SZYBKO¦CI¡ REALIZACJI MOJEGO ZAMÓWIENIA.TRWA£O TO RAPTEM NIECA£E PÓ£ GODZINY. KOD ZADZIA£A£ PRAWID£OWO.TELEFON ODBLOKOWANY BEZ PROBLEMU. ¦MIA£O POLECAM FIRMÊ SIMLOCK24.PL

2019-08-18 20:22:07 S³awomir

ok

2019-05-17 12:43:20 Wojciech

Super, polecam..

2019-01-16 18:39:35 Piotr

Transakcja przeprowadzona b³yskawicznie (telefon Samsung Galaxy Trend 2 Lite) - zamówienie, p³atno¶æ, otrzymanie kodu NCK i odblokowanie - wszystko w czasie 15 minut. Polecam.

2018-11-26 17:53:07 Rafa³

Szybko, Solidnie i cena ok :) Polecam

2018-08-09 19:10:36 Wojciech

Po oko³o kwadransie otrzyma³em kod odblokowuj±cy. Chwila niepewno¶ci podczas wpisywania i zatwierdzania. Telefon odblokowany. Zero problemów. Dziêkujê i pozdrawiam.

2018-08-08 20:05:27 jacek

wszystko przebieg³o szybko, spodziewa³em siê ¿e zajmie mi to du¿o wiêcej czasu i bêdzie problematyczne a tu mi³e zaskoczenie

2018-07-12 11:05:37 £ukasz

Szybka realizacja zamowienia i oczywiscie poprawny kod

2018-07-06 15:32:38 Krzysztof

Szybka, sprawna realizacja zamówienia. Gor±co polecam.

2018-05-08 10:25:12 Cristian

The best

2018-04-26 11:01:28 Mateusz

Polecam, za kodem czeka³em 5minut, kod dzia³a w ka¿dej sieci POLECAM du¿o taniej wychodzi ni¿ w komisie

2018-04-23 11:06:49 Stanis³aw

Bardzo szybko, bardzo profesjonalnie i tanio. Pomoc i informacja telefoniczna na ka¿dym etapie. Bardzo serdecznie polecam.

2018-02-23 17:35:15 £ukasz

Wszystko ok. Polecam